.
بازدید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور از اردوگاه مراقبتی اتباع خارجی مشهد
بازدید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور از اردوگاه مراقبتی اتباع خارجی مشهد


دکتر محمودی؛ مدیر کل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور که برای شرکت در دومین همایش کمیته هماهنگی ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی منطقه پنج، به مشهد مقدس سفر کرده بود در روز 11 اردیبهشت ماه از اردوگاه مراقبتی اتباع خارجی مشهد بازدید نموده و از نردیک در جریان نحوه ارائه خدمات به مهاجرین متقاضی بازگشت به کشور افغانستان قرار گرفتند .

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۲۸۴