.
اطلاعیه مهم - آغاز طرح آمایش 14
اطلاعیه مهم - آغاز طرح آمایش ۱۴


به اطلاع کلیه دارندگان مدارک صادره از وزارت کشور ( کارت اقامت موقت آمایش و کارت هویت ویژه اتباع خارجی) میرساند که طرح آمایش 14 از تاریخ 98/2/21 آغاز میگردد . لذا کلیه واجدین شرایط لازم است جهت شرکت در طرح مزبور به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان محل سکونت خود مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۳۷۳