.
برگزاری جلسه هم اندیشی با خانه هنر افغانستان
برگزاری جلسه هم اندیشی با خانه هنر افغانستان


در ادامه سلسله جلسات و نشست های اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با تشکل ها و موسسات فعال مهاجرین و پناهندگان اولین جلسه هم اندیشی با اعضای خانه هنر افغانستان برگزار گردید ، در این نشست که با حضور سرپرست دفتر مشهد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مشهد، مسئول جمعیت حمایت از بهبودیافتگان (SRS) ، نماینده موسسه ریلیف اینترنشنال برگزار شد، اعضای خانه هنر افغانستان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این موسسه، برخی چالش ها و موانع موجود در زمینه فعالیت های هنری جامعه مهاجر و پناهنده را بیان نمودند . 
نحوه تعامل کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و استفاده از ظرفیت های موسسات خارجی برای حمایت از فعالیت های هنری از دیگر مسائل طرح شده در این جلسه بود .


 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۲۵