.
برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص برگزاری روز پناهنده
برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص برگزاری روز پناهنده


با هدف استفاده از ظرفیت های جامعه مهاجر و پناهنده  و ایجاد فضای مشارکت فعال نخبگان فرهنگی و اجتماعی ساکن در استان در برگزاری روز جهانی پناهنده جلسه هم اندیشی با حضور جمعی از فعالین فرهنگی و کارشناسان دفتر مشهد کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در روز پنج شنبه مورخ 98/3/2 در محل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی برگزار شد . در این جلسه طرح پیشنهادی برگزاری این مراسم مورد نقد و بررسی قرار گرفته و حاضرین نقطه نظرات خود را در این خصوص ارائه نمودند . 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۸۹