.
آغاز طرح آمایش 14 از تاریخ 98/03/07
آغاز طرح آمایش ۱۴ از تاریخ ۹۸/۰۳/۰۷


برابر اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور طرح آمایش 14 از تاریخ 98/03/07 آغاز می‌گردد. لذا کلیه سرپرستان خانوار مشمول طرح لازم است از این تاریخ برای اخذ نوبت و شرکت در طرح به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی محل سکونت خود مراجعه نمایند.

1- مشمولین طرح :
- دارندگان کارت هویت 12 و آمایش 13
- دارندگان برگ تردد معتبر اصلاحات و تغییرات

تبصره 1 : دارندگان کارت آمایش 12 و هویت 11 و دارندگان کارت آمایش 11 و هویت 10 که موفق به شرکت در طرح های آمایش نشده اند لازم است برای بررسی امکان شرکت در طرح آمایش 14 به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی محل سکونت مراجعه نمایند.

2- مدارک مورد نیاز:
- کارت آمایش 13 ، هویت 12 و برگه های اصلاحات و تغییرات معتبر

تبصره 2 : سایر مدارک مورد نیاز شرکت در طرح و تشریح مراحل اداری کتباً در زمان نوبت دهی به سرپرست خانوار ابلاغ خواهد شد.

لازم به توضیح است که در این مرحله از طرح آمایش :

- صدور کارت کار براساس ضوابط ابلاغی اقدام میگردد
- همچنین طرح پایش سلامت پناهندگان در استان خراسان رضوی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشتی اقدام میگردد .

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۲۱۴