.
برگزاری جلسه هم اندیشی با موسسات خارجی
برگزاری جلسه هم اندیشی با موسسات خارجی


با توجه به فعالیت موسسات خارجی و بین المللی مرتبط با پناهندگان در مرکز استان و برنامه ریزی آنها برای اجرای پروژه های مختلف تحت حمایت و نظارت اداره کل امور اتباع خراسان رضوی جلسات هم اندیشی و کارشناسی مستمر در جهت بهبود تعاملات و همکاریهای موجود برگزار می گردد.
در سال جاری برخی موسسات خارجی با ظرفیت سنجی نیازهای جامعه پناهندگان و مشاوره های لازم توسط اداره کل امور اتباع اقدام به اجرای طرح های بهداشتی آموزشی و اشتغال زایی پناهندگان نموده اند و برای پیشبرد امور خود درخواست حمایت های بیشتر اداره کل امور اتباع را می نمایند.
موسسه ریلیف اینترنشنال و جمعیت حمایت از  بهبود یافتگان که برخی طرح های مختلف را در حوزه های یاد شده پیگیری می نمایند روز سه شنبه مورخ ۷ خرداد ماه ۹۸ در ملاقات با مدیر کل امور اتباع آمادگی خود را برای تقویت همکاری ها و روابط کاری با اداره کل امور اتباع ابراز داشتند.
در نظر است این موسسات برخی پروژه ها از قبیل ارائه مشاوره های تحصیلی روانشناسی مددکاری پرستاری زایمان ایمن خدمات آزمایشگاهی راه اندازی کلینیک درمانی و فعالیت های اشتغال زایی را در مناطق سکونت پناهندگان ارائه نمایند.
آقای قاسمی در این جلسه با ابراز قدردانی از فعالیت موسسات مذکور بر هم افزایی بیشتر و تقسیم کار بین موسسات خارجی به منظور کاهش هزینه های آنها و جلوگیری از موازی کاری را حائز اهمیت خواندند و تاکید نمودند تمرکز فعالیت ها خصوصا در حوزه اشتغال در چارچوب فرآیند چرخه آموزش اشتغال و بازگشت پایدار پناهندگان تهیه و طراحی گردد تا الگوی موفقی در سطح کشور و در جهت توانمند سازی پناهندگان تلقی گردد.

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۸۴