.
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی


خانم موسوی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی روز سه شنبه مورخ ۷ خردادماه ۹۸ باتفاق مدیر کل اداره اداری مالی به منظور آشنایی با روند فعالیتها و خدمات اداره کل امور اتباع به پناهندگان از این اداره کل  بازدید نمودند.
مدیر کل امور اتباع در جلسه شورای ستادی این اداره کل به بیان جایگاه سازمانی وضعیت حضور اتباع خارجی تاریخچه حضور پناهندگان در استان و ماموریتهای این اداره کل در حوزه استان و کشوری به لحاظ دارابودن ظرفیتهای اردوگاهی در مرکز استان و مرز دوغارون و همچنین مهمانشهر تربت جام توضیحاتی ارائه نمودند.
آقای قاسمی اقدامات و برنامه های این اداره کل را در راستای ارائه خدمات به جمعیت دانش آموزی و دانشجویان اتباع خارجی حمایتهای قانونی از فعالیت هیات های مذهبی و موسسات خیریه و فرهنگی اتباع خارجی تعامل و همکاری با سازمانهای بین المللی مربوطه جهت جذب اعتبارات لازم نظارت بر فعالیت ۱۷ دفتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی تشکیل کمیته تخصصی زنان و خانواده و ارائه خدمات اردوگاهی به جمعیت قابل توجه اتباع خارجی غیر مجاز را بعنوان بخشی از وظایف سازمانی اداره کل امور اتباع خاطر نشان نمودند.
ایشان به استقرار دبیرخانه کمیته دائمی منطقه ۵ کشور در شهر مقدس مشهد و برنامه ریزی برای آموزش فراگیر اتباع خارجی و فعالیت کمیته رسانه به منظور انعکاس شفاف اقدامات در سطح جامعه بین المللی را در سایه تعامل و همکاری سایر دستگاه های اجرایی مربوطه  یادآور شدند.
خانم موسوی نیز ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای مجدانه مدیریت و کارکنان اداره کل امور اتباع و شرایط سخت کاری پرسنل در اردوگاه ها و مرکز استان بدلیل پاسخگویی و ارائه خدمات به جمعیت قابل توجه روزانه اتباع خارجی حمایت های لازم را از فعالیت ها و ماموریت های اداره کل امور اتباع حائز اهمیت خواندند.

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۹۹