.
گزارش تصویری صعود تیم کوه نوردی اداره کل به قله هزار
گزارش تصویری صعود تیم کوه نوردی اداره کل به قله هزار
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۶
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۶۱