.
جلسه با مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری
جلسه با مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری


آقای قامتی مدیرکل پدافند غیرعامل باتفاق کارشناسان مربوطه روز شنبه مورخ ۱۸ خردادماه ۹۸ در جلسه مشترک با مدیر کل امور اتباع و مدیران ادارات مرتبط در خصوص فعالیتهای اداره کل پدافند غیر عامل و سیاستهای تدوین شده جهت اطلاع و استفاده بهینه از روشهای موثر  در کاهش تهدیدات و آسیب های مربوطه در حوزه اقدامات پدافندی ادارات ستادی و سایر دستگاه های استان تبادل نظر و گفتگو نمودند.
در این جلسه مدیر کل امور اتباع با تشریح موقعیت حضور قابل توجه اتباع خارجی در استان به اقدامات فعالیتها و طرح های جدید  در حال انجام برای شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های بالقوه اتباع خارجی  و همچنین ساماندهی فعالیت های موسسات خارجی و تشکل های فرهنگی اجتماعی اتباع خارجی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی  اشاره نمودند.
مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری نیز در این جلسه اهداف و ماموریت های این اداره کل را بیان داشته و افزودند توجه به برخی اصول پدافند غیر عامل از قبیل افزایش بازدارندگی کاهش آسیب پذیری ارتقاء پایداری ملی و تداوم فعالیت های ضروری با نگاه توسعه توانمندیها و استفاده از ظرفیت های موجود گامی در جهت تعدیل آسیب ها و تهدیدات پدافند غیر عامل خواهد بود.


   

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۷۱