.
بازدید از روند غربالگری سلامت پناهندگان
بازدید از روند غربالگری سلامت پناهندگان


به منظور بررسی و ارزیابی روند اجرای طرح آمایش در دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی و همچنین مراکز بهداشتی مجری طرح غربالگری سلامت پناهندگان بازدید مشترک مدیر کل امور اتباع و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز یکشنبه مورخ ۱۹ خرداد ماه ۹۸ انجام شد.
در این بازدید فرآیند پذیرش اتباع خارجی در محل یکی از دفاتر یاد شده و نحوه ارجاع پناهندگان به مراکز بهداشتی و همچنین چگونگی پذیرش مراجعین در مرکز بهداشتی مورد ارزیابی قرار گرفت و مسئولان مربوطه مشکلات و مسائل اجرایی و اداری مورد نظر را مشاهده و راهکارهای مناسب را برای رفع مشکلات و ارتقاء سطح خدمات رسانی به پناهندگان را بیان داشتند.

  

  

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۳۸