.
بازدید جمعی از فعالان فرهنگی پناهندگان از مهمانشهر تربت جام
بازدید جمعی از فعالان فرهنگی پناهندگان از مهمانشهر تربت جام


جمعی از فعالان فرهنگی پناهندگان استان با هدف آشنایی با شرایط زندگی پناهندگان افغانستانی و نحوه مشارکت و همکاری آنها در حوزه های فرهنگی ورزشی و هنری و تقویت ارتباطات با علاقمندان فرهنگی ساکن مهمانشهر تربت جام روز سه شنبه مورخ ۲۱ خرداد ماه ۹۸ بازدید نمودند.
در فرآیند بازدید آنها جلسه ای با حضور مدیر کل امور اتباع برگزار گردید و ایشان با اشاره به حضور اقشار آسیب پذیر پناهنده در مهمانشهر تربت جام موضوع اشتغال پایدار پناهندگان و برنامه های جدید اداره کل امور اتباع برای بهره مندی از ظرفیتهای بالقوه با استفاده از توان و تجربه و همکاری جوانان و علاقمندان فرهنگی پناهنده را حائز اهمیت خواندند.
در ادامه جلسه نیز حاضرین در جلسه هر کدام به تشریح نقطه نظرات و دیدگاه های کارشناسی خود پرداختند و پس از بازدید از امکانات و شرایط مهمانشهر ضمن قدردانی از حمایتها و مساعدتهای ج.ا.ا از ساکنین این مرکز آمادگی خود را برای توسعه همکاریها در زمینه های فرهنگی  در مجموعه مهمانشهر تربت جام اعلام نمودند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۶۰