.
بازدید مسئول دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از مهمانشهر تربت جام
بازدید مسئول دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از مهمانشهر تربت جام


خانم اریس بلوم مسئول دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مشهد به منظور آشنایی با خدمات ارائه شده به پناهندگان ساکن در این مهمانشهر در حوزه های تحصیلی، بهداشتی و درمانی، معیشتی و ... در تاریخ 22 خرداد 98 از مهمانشر اتباع و مهاجرین خارجی بازدید نمود .
ایشان در این دیدار ضمن منحصر به فرد خواندن خدمات ارائه شده به پناهندگان در این مهمانشهر از حمایت های ج.ا.ا در چهل سال میزبانی از پناهندگان افغانستانی و عراقی تقدیر نمود .

   

   

   

  
 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۰۹