.
بازدید از خیریه امام علی (ع)
بازدید از خیریه امام علی (ع)


مدیر کل امور اتباع خراسان رضوی در راستای تقویت همکاری ها و حمایت های بیشتر از فعالیت موسسات خیریه اتباع خارجی فعال در مشهد روز دوشنبه مورخ ۲۷ خردادماه از موسسه خیریه امام علی (ع) بازدید نمودند.
آقای قاسمی در بازدید از این خیریه از نزدیک با فرآیند پذیرش بیماران پناهنده و نحوه ارائه خدمات پزشکی و رسیدگی به هزینه های درمانی بیماران در این مرکز آشنا شدند و تاکید نمودند وفاق و همدلی و نیت خالص در کارکرد تیم اجرایی این موسسه امکان توسعه خدمات را در آینده فراهم خواهد نمود .
آقای اکبری مسئول موسسه خیریه امام علی (ع) با یادآوری فعالیت و خدمات این موسسه در سطح شهر مشهد به بیماران مراجعه کننده از ملیت های مختلف هزینه های قابل توجه پزشکی مربوطه و درخواست همراهی و همکاری بیشتر مراکز درمانی برای پوشش هزینه های درمانی را مطرح نمودند.
مدیر کل امور اتباع و مهاجذبن خارجی خراسان رضوی نیز به بیان برخی ظرفیت های جدید ایجاد شده در اداره کل امور اتباع در حوزه های مشاوره، کمینه حل اختلاف و کمیته زنان و خانواده به منظور رسیدگی مطلوبتر به مشکلات پناهندگان پرداختند و اشاره نمودند فرآیندهای جدید مدیریتی مستلزم همکاری های بیشتر موسسات خیریه و جامعه نخبگان پناهنده خواهد بود و بیان داشتند ارائه خدمات به اقشار آسیب پذیر  علاوه بر خیر و برکت در امور زندگی مایه سعادت و عاقبت بخیری در دنیا و آخرت باشد.
ایشان از تلاشها و اقدامات تاثیر گذار موسسات خیریه در جهت ارائه خدمات مورد نیاز به جامعه محرومین پناهنده قدردانی نموده و نیت خیرخواهانه دست اندرکاران را در این زمینه ارزشمند خواندند.

  

  

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۰۹