.
بازدید از موسسه خیریه امام جواد (ع)
بازدید از موسسه خیریه امام جواد (ع)


مدیر کل امور اتباع باتفاق کارشناسان مربوطه اداره کل اتباع از فعالیت های موسسه خیریه امام جواد بازدید نمودند.
در ابتدای بازدید مسئول بخش درمان موسسه خیریه امام جواد(ع) توضیحات لازم را در خصوص مشکلات و مسائل مربوطه مطرح نمود. حاج آقای یوسفی مسئول خیریه امام جواد(ع) در این بازدید به تشریح خدمات و اقدامات موسسه در افغانستان و ایران و سابقه خدمات مختلف در زمینه های آموزشی معیشتی و....به پناهندگان اشاره داشته و از حمایت های ج.ا.ا در پذیرایی و میزبانی از پناهندگان و همچنین اداره کل امور اتباع در ارائه خدمات مطلوب و تحولات ایجاد شده در فرآیند مدیریتی قدردانی نمود.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی نیز با عرض تسلیت رحلت عالم جلیل القدر محقق کابلی به ملت و پناهندگان افغانستانی که شخصیتی تاثیر گذار در قلب و جان مردم  افغانستان بوده ابراز داشتند ظرفیت های وجودی ایشان و افراد مشابه برای پیاده سازی دیدگاه های ارزشمند در جامعه بسیار حائز اهمیت است.
ایشان با اظهار تشکر از خادمان جامعه پناهندگان در موسسه خیریه امام جواد(ع) و تبرک جستن کارها و خدمات موسسه به برکت نامگذاری نام  این موسسه خیریه بنام امام جواد(ع) که کار آنها برگرفته از نگاه امام معصوم و فرایند تیمی عمل کردن خدمت گزاران به اقشار محروم در این موسسه و سایر موسسات خیریه می باشد بیان داشتند علیرغم تعدد افکار و عقاید متولیان امر در خصوص رعایت هزینه ها و تخصصی عمل کردن در حوزه های کاری که موجب کارایی بیشتر و اثر بخشی مطلوبتر امور خواهد شد دقت نظر بیشتری معمول نمایند.
آقای قاسمی به ساز و کارهای جدید اداره کل امور اتباع برای ساماندهی مطلوبتر فعالیت های موسسات خیریه و تشکل ها فرهنگی با هدف کاهش هزینه ها و جلوگیری از موازی کاری اقدامات و فعالیت های و دفاع از عملکرد موسسات خیریه و سازمانهای خارجی مرتبط اشاره  و عنوان نمودند با این رویکرد امکان توسعه فعالیت ها و حمایت های بیشتر قانونی از فعالیت های موسسات خیریه نیز فراهم خواهد گردید.

  

  

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۳۷