.
ملاقات ریاست نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان ایران با معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار
ملاقات ریاست نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان ایران با معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار


در راستای برنامه ریزی سفر هیات دیپلماتیک سفرای کشورهای خارجی به استان خراسان رضوی ریاست کمیساریای عالی پناهندگان ایران و هیات همراه با معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۹۸ ملاقات نمودند و این مقام نهاد بین المللی از حمایتها و کمک های ج.ا.ا به پناهندگان طی ۴۰ سال گذشته قدردانی نمود و اشاره داشت در سفر سفرای خارجی به استان پیام مشترک دولت و کمیساریای عالی به مجامع بین المللی برای کمک های بیشتر  و حمایت های جهانی از پناهندگان حائز اهمیت خواهد بود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار نیز در این جلسه با اشاره به جمعیت قابل توجه پناهندگان در استان و گستردگی نیازهای آنها اعتبارات تخصیصی سازمانهای بین المللی با حجم نیازها را نامناسب خوانده و افزودند انتظار می رود حمایت جامعه بین الملل از پناهندگان بصورت عملی مشاهده شود.
ایشان در ادامه با ذکر برخی از خدمات ارائه شده توسط ج.ا.ا به مهاجرین و پناهندگان بویژه در حوزه های تحصیلی، شغلی و درمانی تاکید نمودند که سازمانهای بین المللی بویژه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد باید بدون ورود به مسائل سیاسی به حمایت های خود به کشورهای پناهنده پذیر ادامه دهد ، جناب آقای جعفری افزدودند جمهوری اسلامی ایران سالهاست که در صف مقدم مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با باندهای سازمان یافته قاچاق انسان است که هدف عمده این گروه ها مهاجرت به کشورهای اروپایی است لذا این کشورها باید در این زمینه تشریک مساعی بیشتری داشته باشند .


 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۹۵