.
بازدید رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران از استان خراسان رضوی
بازدید رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران از استان خراسان رضوی


ایوو فریسن  رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران که برای بازدید از پروژه های مشترک و ایجاد مقدمات سفر هیات دیپلماتیک از سفرای کشورهای اروپایی به استان سفر کرده است ، از برخی از خدمات ارائه شده به جامعه مهاجر و پناهنده ساکن در استان در قالب پروژه های مشترک با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد بازدید نمود ، ایشان همچنین با سفر به مهمانشهر اتباع و مهاجرین خارجی تربت جام و نمایندگی این اداره کل در شهرستان تایباد و مستقر در مرز خروجی دوغارون از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات در این مراکز قرار گرفت

   

  

  

  

  

  

  
 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۷۴