.
ملاقات با مسئول کشوری انجمن حامی
ملاقات با مسئول کشوری انجمن حامی


خانم اشرفی مسئول انجمن حمایت از زنان وکودکان پناهنده (حامی) روز پنج شنبه مورخ ۲7 تیر ماه ۹۸ باتفاق مسئول دفتر انجمن مذکور در مشهد با مدیر کل امور اتباع خراسان رضوی ملاقات و گزارشی از روند فعالیت های این انجمن ارائه نمود.
ایشان با اشاره به تجارب این انجمن در موضوعات مرتبط با مهاجرت و پناهندگی بخصوص مسائل مرتبط با زنان و کودکان پناهنده ضمن تبیین شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر افغانستان ، شرایط منطقه و همچنین شرایط خاص کشور بر لزوم توجه ویژه به فرصت ها و آسیب های مسئله پناهندگی و مهاجرت تاکید نمودند.
جناب آقای قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی نیز در این دیدار با اشاره به برخی مولفه های توسعه در کشور افغانستان در سالهای اخیر بویژه در حوزه زنان تدوین سیاستهای بلند مدت و سند چشم انداز در زمینه پناهندگی و مهاجرت در کشور را ضروری دانسته و اشاره نمودند که برخی از مشکلات موجود ناشی از عدم وجود سازوکار منسجم و هماهنگ و بلند مدت در برخورد با مقوله مهاجرت و پناهندگی است.
ایشان به اقدامات اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در راه اندازی کارگروه های مختلف از قبیل زنان و خانواده، تجار و سرمایه گذاران خارجی، کمیته رسانه، آموزش فراگیر فرمانداران و مسئولان شهرستانها در خصوص ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی، بهره گیری از ظرفیت تشکل های فرهنگی و موسسات خارجی مرتبط با اتباع خارجی در ایجاد چرخه آموزش اشتغال و بازگشت، انتخاب مشهد بعنوان دبیر خانه ادارات کل اتباع منطقه ۵ کشور در مشهد و... اشاره نمودند و ابراز امیدواری کردند با برنامه های تدوین شده گام موثری در جهت حل برخی مشکلات موجود در حوزه مهاجرین و پناهندگان استان برداشته شود


تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۱۷