.
بازدید از موسسه خیرالمرسلین
بازدید از موسسه خیرالمرسلین


مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و مسئول دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مشهد در راستای تقویت همکاریها و حمایت ها از موسسات فرهنگی و خیریه اتباع خارجی روز یکشنبه مورخ ۳۰ تیر ماه ۹۸ از فعالیت موسسه خیرالمرسلین بازدید و از نزدیک در جریان اقدامات آنها قرار گرفتند.
مسئول موسسه مذکور ضمن تقدیر از حمایت های ج.ا.ا از پناهندگان به بیان طرح برخی پتانسیل های بالقوه پناهندگان و همچنین مشکلات در حوزه های اقامتی معیشتی و اقتصادی آنها پرداختند 

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی نیز با اشاره به قوانین بین المللی و داخلی در پذیرش و ارائه خدمات به پناهندگان در ج.ا.ا و تبیین سیاستهای داخلی منطبق بر مقررات بین المللی را موجب انتفاع یا بروز اشکالاتی و انتظاراتی در جامعه پناهندگان برشمردند.
آقای قاسمی از دیدگاه حاکمیت مدیریت موضوع پناهندگان را با نگاه تاریخی و اسلامی و همچنین ایدئولوژی و دکترین آزادیخواهی علیرغم فشارهای خارجی  با تحمل هزینه های بین المللی توسط دولت ایران را خاطر نشان نمودند و بیان داشتند تاریخچه پناهندگی توجه ویژه دولت ایران به پناهندگان را چنین تصور می نماید که حمایت ها  و مشارکت های  پناهندگان در صحنه های مبارزات و سختی ها وظیفه هر گونه کمک و حمایت از آنها را تداعی می نماید.
اداره اتباع و کمیساریا تلاش می نمایند با تحکیم روابط فی مابین زمینه حل و فصل مشکلات پناهندگان و پیگیری مسائل آنها در سطح جامعه بین الملل را بصورت جدی دنبال می کند . مدیر کل امور اتباع افزودند کانون های مرجع  از قبیل روحانیون متخصصین و فرهیختگان در رسیدگی و حل مشکلات پناهندگان کمک خواهند نمود و بدین منظور راه اندازی و رویکردهای جدید اداره کل امور اتباع در حوزه زنان و خانواده و کار گروه های تجار و سرمایه به گذاران خارجی در راستای تسهیل بیشتر در ارائه خدمات به پناهندگان از اولویت های اداره کل امور اتباع می باشد.

  

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۱۱