.
بازدید از موسسه خیریه سیدالشهدا(ع)
بازدید از موسسه خیریه سیدالشهدا(ع)


در ادامه بازدید های برنامه ریزی شده از موسسات و خیریه های فعال در حوزه پناهندگان مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و ریاست دفتر کمیساریای مشهد در روز یک شنبه مورخ 30 تیر ماه از موسسه خیریه سیدالشهدا(ع) بازدید نمودند. 
در ابتدای این بازدید آقای حمیدی مسئول این موسسه در خصوص خدمات بهداشتی و درمانی شورای پشتیبانی و سایر اقدامات توضیحاتی بیان داشتند.
آقای قاسمی به کارکردهای اداره کل امور اتباع با همکاری دفتر کمیساریا و موسسات خیریه و فرهنگی فارغ از فرآیند های اداری اشاره و تصریح نمودند حضور علما و بزرگان در کنار جوانان در پیشبرد فعالیت های موسسات خیریه بسیار حائز اهمیت خواهد داشت.
ایشان با بیان وجود بحران های سخت در تاریخ ایران و علیرغم مشکلات مختلف داخلی و بین المللی با آغوش باز پذیرای پناهندگان بوده که این دیدگاه متاثر از کرامت انسانی و توجه به مظلوم و مستضعف بوده است که دوشادوش دولت همکاری نزدیک موسسات خیریه بخصوص این موسسه با رعایت قوانین و مقررات داخلی ارائه خدمات به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر پناهنده را تسهیل نموده است.

  

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۹۰