.
ملاقات با مدیر کشوری سازمان پزشکان بدون مرز
ملاقات با مدیر کشوری سازمان پزشکان بدون مرز


در راستای تقویت تعاملات و همکاریهای اداره کل امور اتباع با سازمانهای بین المللی مرتبط با پناهندگان روز سه شنبه مورخ ۸ مرداد ماه سال ۹۸ مدیر کشوری سازمان پزشکان بدون مرز با مدیر کل امور اتباع خراسان رضوی ملاقات و ضمن ارایه گزارشی از روند اقدامات این سازمان در مشهد از حمایت های اداره کل امور اتباع تقدیر و تشکر نمود.

مدیر کل امور اتباع در این جلسه با قدردانی از فعالیت های سازمان پزشکان بدون مرز در مشهد استمرار همکاری ها با موسسات و سازمانهای خارجی مرتبط با پناهندگان را با هدف ارتقاء خدمات رسانی به آنها را خاطر نشان نمودند.

آقای قاسمی به برنامه ریزی دقیق و کارشناسی سازمان پزشکان بدون مرز  با در نظر گرفتن جامعه تحت پوشش از لحاظ کمی و کیفی و تهیه جزئیات آماری مربوطه اشاره و بیان داشتند مدیریت هزینه ها و فعالیت ها در شرایط کنونی بسیار حائز اهمیت می باشد .

ایشان یاد آور شدند فعالیت های سازمانهای بین المللی می بایستی به نحوی کارکرد داشته  باشد که این فعالیت ها در تاریخ ثبت شود و اثرات ماندگار خود را در سوابق همکاری ها نشان دهد.

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۵۲