.
بازدید از هیئات مذهبی و شرکت در مراسم عزاداری حسینی
بازدید از هیئات مذهبی و شرکت در مراسم عزاداری حسینی


در راستای برنامه ریزی انجام شده و برای بازدید از هیئات مذهبی پناهندگان و مهاجرین افغانستانی ساکن در مشهد و شرکت در مراسم عزاداری حسینی، جناب آقای قاسمی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، جناب حجت الاسلام صاحبقرانی مدیرکل تبلغیات اسلامی استان، جناب حجت الاسلام کریم پور رئیس اداره تبلغیات اسلامی مشهد و اعضای شورای هئیات مذهبی خراسان رضوی و مجمع هماهنگی هیئات مذهبی مهاجرین و پناهندگان و جمعی از مسئولین اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در روز شنبه مورخ 16 شهریور 1398 از تعدادی از هیئات مذهبی افغانستانی های مقیم شهرستان مشهد بازدید و در مراسم عزاداری این هیئات شرکت نمودند.


   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۲۷۹