.
سرپرست جدید اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی معارفه شد
سرپرست جدید اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی معارفه شد


با حضور معاون محترم سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی و جمعی از مدیران ستادی این اداره کل آقای محمد تقی هاشمی بعنوان سرپرست جدید اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی معارفه شد.
دراین چلسه جناب آقای جعفری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با تشریح شرایط اقتصادی و سیاسی کشور توجه و اهتمام مسئولین استانی در تحقق برنامه های استان در حوزه اقتصاد مقاومتی در چهارچوب مثلث اقتصادی را حائز اهمیت خوانده و در این زمینه بر نقش و جایگاه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تاکید نمودند.
در ادامه ایشان ضمن تشکر از تلاش های جناب آقای قاسمی در مدت تصدی مسئولیت اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی برای جناب آقای هاشمی در مسئولیت جدید آروزی موفقیت نمودند. 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۳۳۳