.
برگه تردد مسافرتی
برگه تردد مسافرتی


قابل توجه مراجعین محترم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی :

جهت دریافت برگه تردد بین شهری به دفاتر کفالت مراجعه نمایید.
 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۳۳۴