.
ملاقات شهردار و ریاست شورای شهرستان تایباد با مدیر کل امور اتباع خراسان رضوی
ملاقات شهردار و ریاست شورای شهرستان تایباد با مدیر کل امور اتباع خراسان رضویدر راستای بهبود تعاملات و همکاری های اداره کل امور اتباع با سایر سازمان های مربوطه هماهنگی لازم برای انجام و پیش برد مأموریت های این اداره در قالب نشست های مشترک و طرح مسائل و مشکلات مربوطه در حال انجام است.
در این ارتباط روز سه شنبه مورخ 98/08/28 شهردار و ریاست شورای شهر و اعضای شورای شهرستان تایباد ضمن ملاقات با مدیر کل امور اتباع از حمایت ها و مساعدت های آن اداره کل برای توسعه و رونق و آبادانی شهرستان مرزی تایباد که الگوی کشوری در مقایسه با سایر شهرستان های مرزی است را بیان داشتند و خواستار استمرار حمایت های لازم در این خصوص شدند.
مدیر کل امور اتباع نیز در این دیدار با اشاره به شرایط حضور اتباع افغانستان در استان و تردد آنها از مسیر مرز دوغارون به داخل کشور تمرکز بر آبادانی و پیشرفت شهری شهرستان مرزی تایباد را حائز اهمیت خواندند و خاطر نشان نمودند این اداره کل هر گونه حمایت مورد نظر را در این ارتباط با توجه به شرایط و مشکلات شهری و روستاهای مرزی تایباد را از شهرداری آن شهرستان در دستور کار خود دارد.


تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۶۹