.
بازدید جمعی از خبرنگاران رسانه های ولایت قندهار افغانستان از اداره کل امور اتباع و چگونگی خدمت رسانی به اتباع پناهنده
بازدید جمعی از خبرنگاران رسانه های ولایت قندهار افغانستان از اداره کل امور اتباع و چگونگی خدمت رسانی به اتباع پناهندهتاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۰۸