.
ملاقات معاون اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با مدیر کل امور اتباع
ملاقات معاون اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با مدیر کل امور اتباعآقای عباسی معاون اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه 98/08/29 ضمن ملاقات با مدیر کل امور اتباع خراسان رضوی موقعیت ویژه این استان را از حیث حضور و اشتغال قابل توجه اتباع خارجی و ضرورت تعامل و همکاری بیش از پیش دستگاه های متولی خصوصا اداره کل امور اتباع خراسان رضوی را حائز اهمیت برشمرد.
مدیر کل امور اتباع نیز در این دیدار با تشریح ضرورت فعالیت و همکاری بیشتر در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد فرصت های مناسب و تعیین شاخص های مورد نظر و ساماندهی مطلوبتر امور مربوطه ظرفیت سخی اجرایی طرح های متناسب با تعداد حضور و موقعیت هر استان به تفکیک خاطر نشان نمودند.
هم اکنون تعداد 28000 فقره کارت اشتغال اتباع خارجی برای استان خراسان رضوی صادر و تحویل مراجعین گردیده است.


 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۸۹