.
ملاقات ریاست مؤسسه پناهندگان نروژی در ایران با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
ملاقات ریاست مؤسسه پناهندگان نروژی در ایران با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی


در راستای تقویت تعاملات و همکاری های اداره کل امور اتباع با شرکای اجریایی برای ارتقاء سطح خدمات رسانی به پناهندگان روز دوشنبه 98/09/04 ریاست مؤسسه خارجی پناهندگان نروژی در ایران به اتفاق مسئول کشوری مؤسسه بهبود یافتگان و سایر کارشناسان مربوطه با مدیر کل امور اتباع خراسان رضوی ملاقات نمودند.
در این دیدار آقای الویه ضمن تشکر از حمایت های اداره کل امور اتباع و تعاملات فی ما بین به گشایش دفتر این سازمان در مشهد اشاره کرد و فعالیت های مورد نظر را در حوزه های کمک های معیشتی ، آموزش های فنی حرفه ای و سایر خدمات مورد نیاز جامعه پناهندگان بیان داشت.
مدیر کل امور اتباع نیز در این دیدار ضمن تشکر از اقدامات سازمان پناهندگی نروژی به تاریخ فرهنگی خدمات رسانی به نیازمندان در اسلام اشاره نمودند و بیان داشتند تجارب کسب شده در این زمینه می بایستی در اختیار سایر شرکای امداد رسان به پناهندگان قرار گیرد.
ایشان به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ج.ا.ا و ضرورت ارتقاء سطح خدمات رسانی به پناهندگان در شرایط کنونی به جامعه 320 هزار نفری اتباع خارجی اشاره نمودند و خاطر نشان کردند علیه تحریم های موجود ج.ا.ا همچنان به حمایت ها و کمک های خود به پناهندگان ادامه می دهد.
آقای هاشمی مهمترین اقدام را در زمینه کمک به پناهندگان در حوزه بهداشت و درمان و آموزش برشمردند و افزودند توصیه سایر شرکای اجرایی و هماهنگی با آنها برای تمرکز طرح ها و پروژه های آنها در این حوزه ها را حائز اهمیت خواندند.


تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۷۰