.
جلسه مدیران حوزه معاونت سیاسی اجتماعی و امنیتی استانداری در محل اداره کل امور اتباع
جلسه مدیران حوزه معاونت سیاسی اجتماعی و امنیتی استانداری در محل اداره کل امور اتباعبه منظور آشنایی بیشتر سایر مدیران حوزه معاونت سیاسی اجتماعی و امنیتی استانداری با شرح وظایف و مأموریت ها و خدمات اداره کل امور اتباع به پناهندگان جلسه مدیران ستادی آن حوزه در تاریخ 98/09/11 در محل اداره کل امور اتباع برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا آقای هاشمی به بیان اهم اقدامات و خدمات و فعالیت های انجام شده اداره کل امور اتباع از ابتدای سال جاری تا کنون اشاره نمودند و سپس معاون محترم سیاسی اجتماعی و امنیتی به طرح موضوعات مختلف مربوطه اشاره نمودند و دیدگاه های مدیران مربوطه نیز مطرح گردید.


                         


                         

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۷۳