.
بازدید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی از نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری
بازدید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی از نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاریدر  روز سه شنبه مورخ 98/09/12 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس مدیر کل اداره امور اتباع طی مراسمی ، نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و اقتصاد شهر را افتتاح نمودند. این نمایشگاه تا مورخ 98/09/16 دایر و شامل غرفه های سرمایه گذاران اتباع مهاجر به صورت فعال و آماده سرمایه گذاری در زمینه های مختلف اقتصادی می باشد.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۶۷