.
ملاقات مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با فرماندار شهرستان تربت جام
ملاقات مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با فرماندار شهرستان تربت جام

در راستای تقویت همکاری ها و تعاملات فی ما بین اداره کل امور اتباع و فرمانداری های استان و ارتقاء توانمندی ها و ظرفیت های موجود در نمایندگی ها و مهمانشهر تربت جام روز شنبه 16 آذر ماه مدیر کل امور اتباع با فرماندار شهرستان تربت جام ملاقات و در خصوص ارتقاء سطح همکاری ها تبادل نظر و گفتگو کردند.

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۷۳