.
اهداء حکم فرماندهی پایگاه بسیج شهدای مدافع حرم اداره اتباع خارجی
اهداء حکم فرماندهی پایگاه بسیج شهدای مدافع حرم اداره اتباع خارجی

انتصاب و اهداء حکم فرماندهی پایگاه بسیج شهدای مدافع حرم اداره اتباع خارجی درنشت فرماندهان بسیج حوزه شهید رجایی 
با میزبانی پایگاه بسیج استانداری و با حضور مسئول محترم سازمان بسیج کارمندان و ادارات سپاه امام رضا (ع) سرهنگ پاسدار سید جواد کمالی، فرمانده حوزه سروان پاسدار زارعی و معاون اداره کل امور اتباع جناب آقای احمدی صورت پذیرفت

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۸۸