.
برگزاری مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه دستاوردهای فرهنگ و پژوهش استان خراسان رضوی
برگزاری مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه دستاوردهای فرهنگ و پژوهش استان خراسان رضوی
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۶۷۸