.
بازدید مدیر کل امور اتباع از دفتر کمیساریای عالی پناهندگان مشهد مقدس
بازدید مدیر کل امور اتباع از دفتر کمیساریای عالی پناهندگان مشهد مقدس

در جلسه مشترک مدیر کل امور اتباع و ریاست دفتر کمیساریا در خصوص ارتقاء سطح همکاری ها و افزایش اعتبارات این نهاد بین المللی برای پناهندگان استان تبادل نظر و گفتگو شد و سالن جدید پذیرش مراجعین با حضور مدیر کل امور اتباع و ریاست دفتر کمیساریای مشهد افتتاح گردید.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۹۹۹