.
اختتامیه نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی
اختتامیه نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی

این نمایشگاه با ارائه دستاوردهای علمی و فرهنگی و پژوهشی، دانش آموزان و دانشجویان و دستگاه های دولتی در تاریخ 98/09/23 با برگزاری مراسم اهداء جوایز به کار خود پایان داد. همچنین استعدادهای برتر اتباع افغانستانی با مشارکت اداره کل امور اتباع با نمایش آثار علمی و پژوهشی خود در این نمایشگاه شرکت نمودند.


تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۲۲