.
مراسم تقدیر از برگزیدگان و نخبگان پناهنده به مناسبت هفته آموزش و پژوهش
مراسم تقدیر از برگزیدگان و نخبگان پناهنده به مناسبت هفته آموزش و پژوهش


گردآوردن «نخبگان ایرانِ فرهنگیِ بزرگ» یعنی نخبگان قلمرو وسیع فرهنگ ایرانی در قرنهای گذشته از ظرفیت بالقوه جامعه نخبگانی  این منطقه بزرگ است.
ارتباط گیری و گردآوری نخبگان منطقه غرب آسیا، جهان اسلام، محور مقاومت و حتی گردآوری نخبگان حق‌جوی عالم در همه کشورها از جمله امریکا و اروپا می تواند با نوعی نهادسازی به ارائه و ترویج «دانش پاک و با شرافت» و «اندیشه درست» منجر شود.
راه ما نه سوسیالیستی است نه متکی بر لیبرال دمکراسی. ما به برکت اسلام راه سومی را به ملتها ارائه کرده ایم که باید بیش از پیش با سخن منطقی و عمل خود، دل ها را به این راه سودمند برای بشریت جذب کنیم و ملتها را از نفوذ روزافزون فرهنگ منحط غرب نجات دهیم.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۰۳۷