.
آماده سازی فضای اداری اردوگاه فریمان در پی شهادت حاج قاسم سیلمانی
آماده سازی فضای اداری اردوگاه فریمان در پی شهادت حاج قاسم سیلمانیآماده سازی فضای اداری اردوگاه اتباع خارجی فریمان در پی شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و شرکت در مراسم بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در مسجد چهارده معصوم شهر فریمان.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۱۶