.
تصویب طرح‌های اشتغال‌زا در مشهد و۳شهرستان دیگر خراسان رضوی
تصویب طرح‌های اشتغال‌زا در مشهد و۳شهرستان دیگر خراسان رضوی

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، احمد یزدانپناه در خصوص نتایج برگزاری کارگروه مذکور اظهار کرد: در این جلسه گزارش ارائه شده به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری درباره تهیه و تدقیق گسل‌های شهر مشهد در محدوده شهر، حاشیه 30کیلومتری‌ شهر و تعیین حرائم آن تائید شد.
وی افزود: کارگروه امورزیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان با طرح‌های احداث مجتمع ورزشی در شهرستان قوچان، واحد تولید کائولن در شهرستان تربت حیدریه و گلخانه پرورش قارچ در شهرستان بینالود موافقت کرد.
گفتنی است در این جلسه، طرح هادی روستای «دوین» در حریم شهر مشهد که در 17/2 هکتار و برای 564نفر تهیه شده است، نیز به تصویب کارگروه مذکور رسید.
 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
منبع اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی
تعداد بازدید : ۱۱۴۳