.
استقرار کارشناسان اجرایی اداره کل امور اتباع در مؤسسه خیریه امام محمد باقر (ع)
استقرار کارشناسان اجرایی اداره کل امور اتباع در مؤسسه خیریه امام محمد باقر (ع)

   


در پی بازدید جناب اقای هاشمی مدیر کل محترم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در جهت رسیدگی به امور اقامتی، امور تحصیلی، تابعیت، ازدواج و دیگر خدمات دیگر این اداره کل در روز پنج شنبه مورخ 98/11/03 با استقرار جمعی از همکاران این اداره کل ،مشاوره و رسیدگی به امور مهاجرین و پناهندگان در مجتمع مسکونی امام رضا (ع) صورت گرفت.


 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۹۰