.
بازدید مدیر کل امور اتباع از مؤسسه خیریه سید الشهداء (ع)
بازدید مدیر کل امور اتباع از مؤسسه خیریه سید الشهداء (ع)

با توجه به برنامه ریزی در جهت یکپارچه سازی و هماهنگی بیشتر مؤسسات خیریه با اداره کل امور اتباع در راستای خدمت رسانی بهتر کمی و کیفی مهاجرین و پناهندگان استان در روز سه شنبه مورخ 98/11/8 با دعوت از ریاست دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل از مؤسسه خیریه سیدالشهداء (ع) بازدیدی به عمل آمد.
این مؤسسه خیریه که در سال 1375 تأسیس شده است در زمینه های طرح های توانمند سازی ، طرح میثاق ، طرح پناه ، طرح بسته های اهدایی ، طرح درمان ، طرح جهیزیه ، طرح قرض الحسنه ، طرح تکریم و جذب خیرین فعالیت می کند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۷۶