.
جلسه مشترک مدیر کل فنی و حرفه ای استان، مؤسسه سکوآ با اداره کل اتباع
جلسه مشترک مدیر کل فنی و حرفه ای استان، مؤسسه سکوآ با اداره کل اتباع


برگزاری جلسه مشترک با هدف اجرای تفاهم نامه های مشترک راه های توانمند سازی پناهندگان در روز یک شنبه مورخ 98/11/20 در محل اداره کل امور اتباع مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که با حضور آقای رحیمی گل خندان مدیر کل فنی حرفه ای خراسان رضوی و هیأت همراه، خانم سوزان گرلاخ مدیر کشوری مؤسسه سکوآ و هیأت همراه و معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی برگزار شد نحوه انجام پروژه مشترک آموزشی در راستای توانمند سازی پناهندگان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.


تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۸۱