.
برگزاری همایش فرهنگی آموزشی ویژه خانواده های مهاجر افغانستانی
برگزاری همایش فرهنگی آموزشی ویژه خانواده های مهاجر افغانستانی
برگزاری همایش فرهنگی آموزشی ویژه خانواده های مهاجر افغانستانی با میزبانی مؤسسه خیریه سید الشهداء (ع)


 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۶۶