.
ملاقات اعضای جمعیت سازمان ملل با مدیر کل امور اتباع
ملاقات اعضای جمعیت سازمان ملل با مدیر کل امور اتباع

هیأتی از جمعیت سازمان ملل با سفر 2 روزه به مشهد مقدس در نظر دارند ملاقاتی با مسئولین بهداشت و درمان استان در حوزه خدمات به پناهندگان و نیازمندی های موجود در این حوزه و بازدید از مهمانشهر تربت جام و ملاقات با مدیر کل امور اتباع انجام خواهند داد.
واقعیت های خدمات ج.ا.ا به پناهندگان تشریح شود مشاهده کنند این خدمات در چه سطحی و با همکاری چه بخش هایی دولتی و غیر دولتی در حال انجام است.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۷۷