.
بازدید مشترک مدیران کل امور اتباع و کمیته امداد و ریاست صندوق ملل متحد
بازدید مشترک مدیران کل امور اتباع و کمیته امداد و ریاست صندوق ملل متحدبازدید مشترک مدیران کل امور اتباع و کمیته امداد خراسان رضوی و ریاست صندوق جمعیت سازمان ملل در تهران از مهمانشهر مهاجرین خارجی تربت جام


در راستای تقویت همکاری ها و تعاملات اداره کل امور اتباع با شرکای داخلی و خارجی زمینه بازدید مشترک هیات های سازمان های بین المللی و امداد رسان خارجی فراهم شده و از اینرو در تاریخ 29 بهمن ماه سال جاری این هیات در بدو ورود به مهمانشهر با تاریخچه حضور و اسکان پناهندگان آشنا شدند و از نزدیک در جریان مشکلات ساکنین آن مرکز قرار گرفتند.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۶۵