.
بازدید و مصاحبه تلوزیونی مدیر کل امور اتباع از اردوگاه مراقبتی مشهد
بازدید و مصاحبه تلوزیونی مدیر کل امور اتباع از اردوگاه مراقبتی مشهد


بمنظور اطلاع رسانی در خصوص ضد عفونی و پاکسازی محیط اردوگاه مراقبتی اتباع خارجی استان، مصاحبه تلوزیونی با مدیر کل امور اتباع استانداری خراسان رضوی مورخ 98/12/13 انجام شد.
در بازدید آقای هاشمی از اردوگاه مراقبتی مشهد مقدس انواع روش های گندزدایی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام شد.
زمان پخش مصاحبه تلوزیونی آقای هاشمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی از صدا و سیمای استان در مورخ 98/12/13 در خبر استانی ساعت 16:00 از شبکه استانی خراسان رضوی می باشد.


تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۳۲