.
پذیرش روزانه بیش از 2000 نفر اتباع افغانستانی خود معرف در اردوگاه مراقبتی اتباع خارجی مشهد
پذیرش روزانه بیش از ۲۰۰۰ نفر اتباع افغانستانی خود معرف در اردوگاه مراقبتی اتباع خارجی مشهد
در روزهای پایانی سال جاری روند پذیرش و اعزام اتباع افغانستانی خود معرف که از سایر استانها به شهد مقدس مشهد و اردوگاه مراقبتی اتباع خارجی مشهد عزیمت می نمایند در حال افزایش است که این فرآیند همانند سال های گذشته در حال انجام می باشد.
جمعیت قابل توجه این خود معرفین از استان تهران به مشهد عزیمت و جهت خروج از کشور در اردوگاه مراقبتی اتباع خارجی مشهد پذیرش و پس از انجام فرآیند اردوگاهی به مرز دوغارون اعزام می شوند.
همزمان با پذیرش جمعیت یاد شده اقدامات بهداشتی برای گند زدایی و پاکیزگی فضای اسکان و پذیرش خود معرفین همه روزه در حال انجام می باشد و مراقبت های بهداشتی در حال انجام از ابتدای فرآیند پذیرش تا هنگان خروج آنها از اردوگاه ادامه دارد.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۷۶