.
جلسه مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
جلسه مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجیدر راستای بهبود تعاملات و همکاریهای بین دستگاهی اداره کل امور اتباع استان در سال 99 رویکرد و هدف و سیاستگزاری  برنامه های خود را معطوف به مشارکت پذیری سایر دستگاههای ذیربط در امور پناهندگان و بهره گیری از توان و ظرفیت آنها در ارائه خدمات مطلوبتر به جامعه پناهندگان نموده بطوریکه کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز بر اساس رسالت و وظایف سازمانی خود همکاری نزدیکی را در ارائه خدمات به اقشار آسیب پذیر پناهنده با نظارت و حمایت اداره کل امور اتباع داشته که با برگزاری جلسات کارشناسی فرآیند مربوطه با سازو کارهای لازم پیش بینی شده روند ارائه خدمات را به پناهندگان تسریع نموده است.
در این ارتباط جلسه ای روز سه شنبه مورخ 26/01/99 با حضور مدیر کل کمیته امداد خمینی (ره) استان و کارشناسان ذیربط در محل اداره کل امور اتباع برگزار و در این خصوص تبادل نظر و گفتگوهای لازم انجام شد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۰۲