.
ملاقات مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با مدیر کل ثبت و اسناد استان
ملاقات مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با مدیر کل ثبت و اسناد استان
در راستای تقویت تعاملات و همکاریهای بین بخشی اداره کل امور اتباع با دستگاههای ذیربط روز دوشنبه مورخ 99/02/08 مدیرکل امور اتباع با مدیر کل ثبت و اسناد استان ملاقات و در خصوص اسناد زمین و مستحدثات این اداره کل تبادل و گفتگو شد.
در این جلسه تاکید بر ممانعت از ثبت ازدواجهای شرعی اتباع خارجی با شهروندان ایرانی خصوصا در حرم مطهر رضوی و همچنین انجام ازدواجهای قانونی از طریق استعلامات قانونی از مراجع ذیربط با هدف پیشگیری از ازدواجهای غیر قانونی و ملاحضات بهداشتی و امنیتی مطرح گردید.
همچنین در این ملاقات در خصوص تدوین آئین نامه و بخشنامه های جدید با هدف جلوگیری از استملاک بی رویه اتباع خارجی در سطح استان تبادل نظر و رایزنیهای لازم صورت پذیرد.
توجه به این موضوع حائز اهمیت است که استملاک بی رویه وغیرقانونی اتباع خارجی تهدیدی برای استان محسوب می گردد.
 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۶۲