.
ملاقات مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
ملاقات مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی


جلسه تعاملی مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در روز یک شنبه مورخ 99/02/28 برگزار شد.
در این جلسه اهم موارد ارتقاء هماهنگی و تعامل بین دستگاهی، تدوین راه کارهای اجرایی موثر در راه اندازی مجدد گشت بازرسی اشتغال اتباع خارجی، بررسی راه کارهای موثر در تحقق سیاست های استانداری محترم در خصوص مثلث توسعه فرهنگی و اقتصادی استان و شعار سال مبنی بر جهش تولید مورد بررسی و قرار گرفت.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۴۳