.
امضاء تفاهم نامه همکاری بین اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی و صدا و سیمای خراسان رضوی
امضاء تفاهم نامه همکاری بین اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی و صدا و سیمای خراسان رضوی


 
در راستای آگاه سازی و اطلاع رسانی متناسب از مجموعه اقدامات و خدمات ارائه شده به اتباع خارجی ساکن استان و بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و تقویت همکاری ها و تعاملات بین اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی و صداوسیمای مرکز خراسان رضوی تفاهم نامه همکاری با حضور مدیران این مجموعه امضاء شد.
مدیر کل امور اتباع در این جلسه با قدردانی از همکاری ها و حمایت های صدا و سیمای استان از فعالیت های این اداره کل با شرح وضعیت حضور پناهندگان در استان و گستردگی ماموریتهای این اداره کل، ضرورت برنامه ریزی و انجام اقدامات اطلاع رسانی از مجموعه خدمات متنوع این اداره کل به جامعه اتباع خارجی را حائز اهمیت خواندند. ایشان در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیمای خراسان رضوی به برخی اقدامات شاخص اداره کل امور اتباع اشاره داشتند. 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۲۹