.
ملاقات مسئول شعب پست بانک استان با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
ملاقات مسئول شعب پست بانک استان با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجیبه منظور بررسی زمینه همکاری های مشترک بین اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و مجموعه پست بانک استان جلسه ای در مورخ 99/03/03 با حضور جناب آقای شیردل مسئول شعب پست بانک استان و هیئت همراه برگزار گردید. در این جلسه بعضی مشکلات و مسائل بانکی مهاجرین و پناهندگان و راهکارهای موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۵۶